Når utryghed skaber indlæringsvanskeligheder

 

Af Cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka,

http://www.hypnosebehandleren.dk
Indlæringsvanskeligheder er et vidt begreb. Nogle former for indlæringsvanskeligheder kan skyldes en medfødt disposition. Men problemet kan i høj grad også være psykisk betinget f.eks. pga. en uheldig skolestart, at barnet var længere om at ”knække koden” til forståelse af dansk eller matematik end sine klassekammerater, utryghed pga. konflikt i hjemmet eller utryghed pga.forhold på skolen.
Utryghed forveksles ofte med indlæringsvanskeligheder og/eller dårlig hukommelse, fordi barnet naturligvis ikke kan lære, når det ikke er i stand til at koncentrerer sig om undervisningen, men har tankerne andre steder. Og hvis først barnets underbevidsthed har foretaget en generalisering der hedder: ”Jeg har svært ved at stave”, ”jeg kan ikke finde ud af matematik”, ”jeg har ADHD, derfor kan jeg ikke blive lige så god som de andre” eller måske ligefrem ”jeg kan ikke lide at gå i skole”, vil barnets underbevidsthed også fremover arbejde hen imod at bekræfte denne opfattelse.

Case:
(anonymiseret og gengivet med klientens tilladelse):

Cecilie er 16 år og kommer pga. angstlidelse, som hun har været i behandling for gennem flere år på børnepsykiatrisk afdeling uden tilfredsstillende resultat. Angsten er nu så slem, at Cecilie ikke har været i skole i 2 måneder.

Ved den indledende samtale fortæller Cecilies mor, at Cecilie aldrig har været glad for skolen. Hun har svært ved de boglige fag, men er til gengæld dygtig til at tegne og male.

Da Cecilie er kommet i hypnose, og får direkte adgang til sin underbevidsthed, ledes hun tilbage til flere episoder fra skoletiden, hvor hun føler sig utryg, anderledes og har svært ved at koncentrere sig om undervisningen. Herefter ledes hun længere tilbage i tiden, indtil hun siger, at hun oplever angsten for første gang. Her er hun 2 år, da forældrene får meddelelse om at et nærtstående familiemedlem er blevet dræbt i en trafikulykke. Forældrene er så opslugte af deres sorg, at ingen af dem ænser at trøste Cecilie, som også er opskræmt af stemningen i huset.

Da vi har bearbejdet denne oplevelse, slipper Celilie af med angsten efter 3 behandlinger med hypnose og begynder at gå i skole igen. Ca. 3 måneder efter bliver jeg ringet op af Cecilies mor, som fortæller, at hypnosebehandlingen også har bevirket, at Cecilies koncentration og hukommelse er blevet bedre. Nu er hun glad for at gå i skole og får gode karakterer.

 

%d bloggers like this: