Hypnose – hvad er videnskabeligt bevist?

Af Cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka

www.hypnosebehandleren.dk

Man kan med fordel behandle med hypnose ved problemstillinger som er psykisk betinget, og i tilfælde af fysiske sygdomme som forværres af stress!

Virkningen af hypnose er påvist i mange forskellige videnskabelige undersøgelser, som konkluderer at hypnose virker hurtigere end samtaleterapi og at virkningen er varig. Selv når der er behov for flere behandlinger, har klienten det bedre allerede efter den første hypnose.

Læs i øvrigt om de seneste forskningsresultater på Videncenter For Hypnose:

www.videncenterforhypnose.dk 

Angst

7 klienter der lider af angst, som alle tidligere har opsøgt traditionel behandling mod angst, uden tilfredsstillende resultat, testes med den anerkendte psykometriske test Angst Symptom Spørgeskemaet (ASS)[2] henholdsvis før og efter hypnosebehandling med Ego State Terapi. De 7 klienter modtager gennemsnitligt 4,7 behandlinger, som tilsyneladende reducer klienternes angst med 41-90%. En klient får reduceret angsten med 90% efter 2 behandlinger.

https://mindmaster.dk/2018/10/31/angst-behandlet-med-ego-state-terapi-resume-af-forskning/

Rygestop
Et videnskabeligt forsøg har påvist at hypnose modvirker abstinenser ved rygestop mere effektivt end nikotinpræparater.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24559809

Vægttab
I forsøg med 16 deltagere har forskere vurderet om hypnose kan mindske interessen for usunde fødevarer bedre end selvsuggestion, og konkluderer at begge metoder virker, men at hypnose er betydeligt mere effektivt.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23887809

Irritabel tyktarm
En undersøgelse har påvist at 103 ud af 208 patienter (49%) havde potitiv virkning af hypnoterapi og 75 af disse (73%) stadig havde gavn af behandlingen 2-7 år efter.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22339617

Smerter
En undersøgelse af 46 voksne som fik fjernet modermærker under en ambulant operation, viste, at hypnose reducerede smerterne betydeligt i forhold til de smerter en kontrolgruppe på 54 personer, som ikke var i hypnose havde.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20183736

Hedeture
2013 Flere undersøgelser har påvist at kvinder i overgangsalderen kan reducere hyppigheden af hedeture betydeligt ved hjælp af hypnose.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23679116 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23435026

Fødselshypnose
December 2013 En undersøgelse af 1.222 kvinder har påvist at 3 timers undervisning i selvhypnose forbedrer fødselsoplevelsen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24344708

Søvnforstyrrelser, sengevædning, tænderskæren, uro i benene – RLS
Forskere fra Center på Mayo Clinic College i Rochester konkluderer at en til to sessioner med hypnose forbedrer problemer med søvnforstyrrelser, mareridt, sengevædning, tænderskæren, talen i søvne og restless legs syndrome væsentligt og at effekten stadig er betydelig op til fem år senere.

http://blog.healthjourneys.com/hot-research/can-hypnosis-eliminate-sleepwalking-night-terrors-bedwetting-other-parasomnias.html

Søvn

Forsøg har påvist at hypose kan forbedre søvnkvaliteten betydeligt hos raske ældre kvinder med forbedret kognition til følge.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25660206

 

Forskning viser også, at hypnosebehandling kan føre til dybere søvn.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24882909/?i=9&from=hypnosis%20and%20brainwaves

 

Tinnitus

Forskere fra Bakirköy Uddannelseshospital i Istanbul konkluderer, at hypnose kan forbedre livskvaliteten for for patienter med tinnitus betydeligt.

http://blog.healthjourneys.com/hot-research/ericksonian-hypnosis-helps-ease-severe-tinnitus.html

Isninger i tænderne
En undersøgelse af 102 voksne med isninger i tænderne konkluderer at hypnose fjerner eller reducerer problemet betydeligt

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20799124

PTSD
Behandling med hypnose og Ego State Terapi viste sig at være en yderst effektiv metode med varig virkning til behandling af PTSD.

http://www.omicsgroup.org/journals/hypnosis-for-ptsd-evidence-based-placebocontrolled-studies-2167-1222.1000S4-006.php?aid=21055

ALS, angst, depression
Behandling med hypnose førte til mindre angst, depression og forbedret livskvaliltet for patienter med ALS og deres pårørende. Desuden udviklede patienternes sygdom (fysiske funktionsnedsættelse) sig langsommere. Der var stadig markant forskel på de forsøgspersoner der var blevet behandlet med hypnose og kontrolgruppen 6 måneder efter.

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00822/full

PNES
En undersøgelse konkluderer at behandling med hypnose kan nedsætte antallet af anfald med PNES markant.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25461206

Hjerneskade, arbejdshukommelse

Jonas Lindeløv konkluderer i sin PhD afhandling at hypnose er en særdeles effektiv metode til at forbedre arbejdshukommelsen efter hjerneskade.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28335012

Hjerneskade efter blodprop
En undersøgelse konkluderer at behandling med hypnose har positiv effekt i forbindelse med genoptræning efter blodprop i hjernen.

https://www.linkedin.com/pulse/using-clinical-hypnosis-help-stroke-victims-mark-barrus

Parkinsons sygdom
En undersøgelse har påvist at afspænding ved hjælp af hypnose kan reducere symptomer forbundet med Parkinsons sygdom betydeligt mere effektivt end når patienterne udelukkende behandles med fysioterapi alene.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24906579

Fibromyalgi
Flere undersøgelser har påvist at hypose reducerer gener ved fibromyalgi.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22285609

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23153388

Kvalme og opkastning pga. kemoterapi
En undersøgelse har påvist at hypnose kan reducere kvalme og opkastning pga. behandling med kemoterapi betydeligt

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26557409

%d bloggers like this: