Hypnose mod smerter

 

Af Cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka

www.Hypnosebehandleren.dk

Smerte er en følelse som vi er udstyret med fra naturens side for at øge vores chancer for at overleve. Men da smerte er en oplevelse i hjernen, skal signalet om smerte, for at den kan føles, tranporteres via nervebaner og registreres af bestemte hjernecentre. Denne proces kan påvirkes så effektivt af hypnose, at smerten ikke registreres.

Undersøgelsen “The effectiveness of hypnosis for pain relief: A systematic review and meta-analysis of 85 controlled experimental trials”, publiceret 2019 i the journal Neuroscience and Biobehavioral Reviews, har undersøgt 85 studier med til sammen 3600 raske voksne forsøgsdeltagere og konkluderer at hypnose kan lindre smerte med 29-42%.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763418304913

En undersøgelse af 46 voksne som fik fjernet modermærker under en ambulant operation, viste f.eks., at hypnose reducerede smerterne betydeligt i forhold til de smerter en kontrolgruppe på 54 personer, som ikke var i hypnose havde. Læs undersøgelsen her http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20183736

Undersøgelsen Hypnosis in the Perioperative Management of Breast Cancer Surgery: Clinical Benefits and Potential Implications konkluderer, at man med fordel kan anvende hypnose mod stress, angst, kvalme, opkastning, træthed og smerte samt til at forbedre sårheling i forbindelse med onkologisk behandling.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27635132

I undersøgelsen Hypnosis can reduce pain in hospitalized older patients: a randomized controlled study har forsøg med 53 ældre patienter, med en gennemsnitlig alder på 80,6 år, som havde haft kroniske smerter i mere end 3 måneder, påvist at hypnose virker bedre mod kroniske smerter end massage. Endvidere bevirkede hypnosen, at en depressionstest, som deltagerne i forsøget også havde gennemført forbedredes signifikant.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26767506

Undersøgelsen Clinical hypnosis for palliative care in severe chronic diseases: a review and the procedures for relieving physical, psychological and spiritual symptoms konkluderer, at klinisk hypnose virker effektivt mod smerter og kan anvendes som symptomlindring ved alvorlige kroniske sygdomme og i palliativ pleje.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27806624

Undersøgelsen Effectiveness of Self-Hypnosis on the Relief of Experimental Dental Pain: A Randomized Trial, konkluderer at selvhypnose er virksomt mod tandpine

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26894422/?i=17&from=hypnosis&filters=ClinicalTrial

Undersøgelsen Hypnosis and dental anesthesia in children: a prospective controlled study, indikerer desuden at hypose reducerer angst og smerter ved tandbehandling af børn.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21867378

En undersøgelse af 16 forskningsartikler indikerer at unge med kronisk smerte har positiv effekt af neurofeedback, meditation og hypnose. Resultaterne fra disse undersøgelser viser, at hypnosebehandling både reducerer frekvensen af smerteanfald og smerteintensiteten.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27929419

%d bloggers like this: