Angst behandlet med hypnose

Af Cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka
Certificeret hypnoterapeut og forsker på Videncenter For Hypnose 
dorte.brodka@mail.dk
Omøvej 9, 4700 Næstved
www.hypnosebehandleren.dk

Angst er en naturlig reaktion på fare, men også en af de mest al­min­de­li­ge psykiske sygdomme, som rammer ca. 20-25% af alle danskere. Det er endnu ikke påvist videnskabeligt, hvorfor nogle mennesker udvikler angst. Teorien er, at det skyldes en kombination af medfødt sårbarhed og stress, hvor 20-30% antages at være genetisk betinget. Nogle mennesker, er mere tilbøjelige til at udvikle angst pga. ubalance i hjernens signalstoffer. Desuden tillægges belastninger under opvæksten og/eller senere i livet f.eks. pga. misbrug, dødsfald i familien, vold, mobning eller skilsmisse betydning.

Symptomerne på angst er vidt forskellige fra menneske til menneske og varierer fra lettere ængstelighed til katastrofetanker, panik og regulær dødsangst, der for nogle mennesker ender med at blive så invaliderende, at de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller opgiver uddannelse. Angsten kan styre den pågældendes adfærd fuldstændigt, således at bestemte ting, situationer, steder, eller personer undgås. De fysiske symptomer kan være rysten, åndenød, hjertebanken, ondt i brystet, udbrud af sved, svimmelhed, ondt i maven eller diarré.

Forløbet af angstlidelsen afhænger ikke bare af typen af angst, (se nedenstående) men også af hvilken information og behandling man får. En del mennesker lærer at leve med angsten, med forringet livskvalitet til følge. Men angst kan ofte afhjælpes effektivt ved hjælp af hypnose, som i mange tilfælde både er billigere, virker hurtigere end samtaleterapi og også virker, selvom klienten ikke selv ved, hvornår eller hvorfor angsten er opstået. Er der tale om fobi, kan 1 hypnosebehandling være tilstrækkelig, mens det i andre tilfælde er nødvendigt med flere. Ofte er det forbløffende få hypnosebehandlinger der skal til, før angsten forsvinder, (bortset fra ved PTSD), og som regel har man det bedre, allerede efter 1. hypnose.

Case

(anonymiseret og gengivet med klientens tilladelse):

Bent er 36 år og har lidt af angstanfald i de sidste 5 år. Angsten kom pludseligt i forbindelse med at partneren forlod ham til fordel for en anden. Når han er hjemme går det nogenlunde, men så snart han møder på arbejde, eller bare han tænker på at gøre det, udløser det kraftige panikanfald med hjertebanken, åndenød, svimmelhed, sved som gennembløder ham og rysten på hænderne. Derfor blev han sidste år fyret fra sit arbejde som socialpædagog  på grund af for meget sygdom.

Ved den indledende samtale, inden hypnosen, fortæller Bent, at han tror, at angsten er opstået som en kombination af skilsmissen og for stort arbejdspres på den tidligere arbejdsplads. Men da Bent er kommet i hypnose, og får direkte adgang til sin underbevidsthed, forbinder han angsten med tidligere episoder i sit liv. Under regressionen ledes han først tilbage til sin skoletid, en situation i 4. klasse, hvor han bliver mobbet. Da denne oplevelse er bearbejdet, har han det bedre, men stadig ikke godt nok. Derfor ledes han længere tilbage i tiden, indtil han siger, at han oplever angsten for første gang. Her er han 5 år og ser sine forældre slås. Kort efter bliver forældrene skilt. Bent og hans storebror skal bo hos moderen, som både er ked af skilsmissen og ked af at storebroderen klarer sig dårligt i skolen. Derfor beslutter Bent sig for, at han vil være dygtig, så moderen kan blive glad. Det er denne beslutning, som udløser angstanfald hos Bent, når han i sit voksne liv udsættes for psykisk belastning, samtidig med at han skal leve op til et stort ansvar. Da vi har bearbejdet oplevelsen slipper Bent af med angsten efter sin 3. behandling med hypnose.
Angsttyper:

Fobi

Fobi er udtalt afsky og angst for en bestemt ting. Kun fantasien sætte grænse for listen af ting man kan have fobi for. De mest udbredte er araknofobi (angst for edderkopper), aquafobi (angst for vand), klaustrofobi (angst for at være lukket inde), altofobi (højdeskræk), sociofobi (socialangst), aviatofobi (flyskræk) og agorafobi (angst for åbne pladser).

Angst for sygdom

Angst for sygdom, som også kaldes helbredsangst minder om fobi. Forskellen er, at det ikke er sygdom og fysiske symptomer, men tankerne og angsten for at få en sygdom, der udgør problemet.

Panikangst

Panikangst er tilbagevendende svære angstanfald, som opstår pludseligt og ofte ledsages af f.eks. åndenød, hjertebanken og/eller hyperventilation.

Generaliseret angst

Generaliseret angst er angst som ikke forbindes med en bestemt situation, men kommer til udtryk ved at vedkommende er overdrevent bekymret og bange for alt muligt som kan gå galt, f.eks. sygdom, trafikulykker, men også almindelige dagligdags ting.

OCD

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er tilbagevendende ubehagelige tvangstanger f.eks. om snavs eller bakterier og/eller tvangshandlinger f.eks. gentagne ritualer, som vedkommende er nødt til at udføre, for ikke at føle angst og ubehag. I sin mildeste form optræder tilstanden kun lejlighedsvis, f.eks. under stressbelastning, mens svær OCD kan være en invaliderende tilstand, hvor patienten stort set er ude af stand til at fokusere på andet. (Ved OCD, kan 1 vedligeholdende hypnosebehandling på 45 minutter hver 3. Måned ofte bevirke, at klienten kan klare sig uden medicin).

PTSD

PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) er en langvarig og alvorlig angstlidelse som opstår efter dramatiske, oftest livstruende omstændigheder, f.eks. krig eller voldtægt. Symptomerne er tilbagevendende ‘flash backs’ eller mareridt, hvor patienten genoplever den dramatiske situation.

Angst på grund af sygdom

Angst kan også opstå som følge af fysisk eller psykisk sygdom, f.eks. forhøjet stofskifte, depression eller bipolar sindslidelse.

%d bloggers like this: