Fødselshypnose

 

Af Cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka
Certificeret hypnoterapeut og forsker på Videncenter For Hypnose 

www.hypnosebehandleren.dk

Fødselshypnose går ud på at gøre den gravide kvinde mentalt klar til fødslen og barnet. Dette gøres ved:

At bearbejde evt. negative erfaringer og opbygge positive forventninger.

At lære kvinden at håndtere evt. stress og angst ved hjælp af selvhypnose.

At lære kvinden at trække vejret rigtigt under fødslen således at hun selv og barnet sikres mest mulig ilt.

At lære kvinden at bedøve sig selv med hypnose, således at hun mindsker eller helt undgår smerter, samtidig med at hun er fuldt opmærksom på hvad der foregår under fødslen. (Når først denne teknik er lært, kan kvinden fremover anvende den mod smerter i andre sammenhænge, f.eks ved tandlægebesøg).

Hvis den gravide kvinde ønsker det, kan man desuden lægge en “trigger” i hendes underbevidsthed, således, at hendes fødselshjælper, f.eks. partneren, på et enkelt signal, kan bringe hende i en behagelig tilstand af ro og afslappethed uden smerter.

Studier af fødsel og hypnose konkluderer, at forbruget af medicinsk smertelindring og antallet af indgreb under fødslen reduceres ved brug af hypnose. En undersøgelse af 1.222 kvinder har f.eks. påvist at 3 timers undervisning i selvhypnose forbedrer fødselsoplevelsen, 1) og flere undersøgelser har vist, at man ved at lære gravide kvinder selvhypnose som forberedelse til fødslen, kan opnå

  • højere smertetærskel
  • kortere fødsler
  • flere spontane fødsler
  • mindre frygt og stress under fødslen
  • væsentlig nedsættelse i antallet af fødselsdepressioner
  • forebyggelse af præterm fødsel
  • højere apgar score
  • højere fødselsvægt 

 

En undersøgelse af 1.222 kvinder har desuden påvist at 3 timers undervisning i selvhypnose forbedrer fødselsoplevelsen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24344708

Læs også

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/selvhypnose-forbedrer-foedslen

Pris, 3 timer efter aftale 2400,- kr.

(Man må gerne være flere der deler udgiften).

 

Selvhypnose kan desuden læres via onlinekursus til download kr. 149,- kr. Læs mere her

%d bloggers like this: