Hypnose og “diagnosebørn”.

 

Af Cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka, hypnoterapeut RAB

www.hypnosebehandleren.dk

I forbindelse med hypnosebehandling er det min erfaring, at børn (fra 6år) og unge med ADHD og/eller autisme ofte har stor gavn af hypnose til behandling af følgetilstande som f.eks. skolevægring, lav stresstærskel, aggression, angst, søvnproblemer, lavt selvværd, overfølsomhed overfor sanseindtryk, traumer efter f.eks. mobning eller magtanvendelse.

Forudsætningen for at hypnosebehandling kan gennemføres er, at barnet/den unge kan og vil samarbejde, forstår hvad hypnotisøren siger, og kan koncentrere sig om det der bliver sagt.

Hvis udtalt ADHD gør det svært at koncentrere sig, kan løsningen være flere korte hypnose sessioner frem for få lange. Børn og unge med autisme er som regel gode til at koncentrere sig, og lette at hypnotisere. Da autisme medfører tendens til at være detaljefokuseret, og hypnose netop virker bedre, jo mere man er i stand til at “zoome ind” på det der bliver sagt, opnår man oftest den ønskede virkning, såfremt hypnotisøren tager højde for den nedsatte forestillingsevne og formulerer sig tilstrækkeligt konkret.

Ønsker du at vide mere eller bestille tid, så ring tlf. 22 99 77 83 eller skriv til dortebrodka@gmail.com

%d bloggers like this: