GDPR

Persondatasikkerhed:

Denne hjemmeside hostes af wordpress, og er opsat med henblik på at overholde General Data Protection Regulation. Neuroaffektivt Udviklingscenter anvender ingen form for cookies på denne hjemmeside, som opsamler personoplysninger om de brugere der går ind på hjemmesidens artikler. Tilmelder du dig nyhedsbrevet, anvendes e-mail adressen udelukkende til fremsendelse af nye blogindlæg til dig.

Datasikkerhedsplan for cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka

Jeg indsamler kun de data vedr. mine klienter som er nødvendige for at den aftalte behandling kan gennemføres.

Klientjournaler med oplysninger om helbred, behandling og kontaktoplysninger opbevares låst forsvarligt inde og kodet på en måde, som uvedkommende ikke kan identificere.

Jeg har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til andre uden klientens samtykke.

På anmodning kan enhver klient få udleveret samtlige oplysninger om sig selv, jeg har registreret, indenfor 30 dage, rettet evt. fejlregistrering, forbyde brug af disse data og slettet dem straks.

Samtlige klientoplysninger destrueres senest 1 år efter sidste behandling.

E-mailkorrespondance med klienter bliver krypteret ved hjælp af et sikret e-mailprogram, og al e-mailkorrespondance bliver gennemgået og slettet mindst en gang om ugen.

SMS-korrespondance med klienter gennemgås og slettes mindst en gang om ugen, og min mobiltelefon er indstillet, så sms-korrespondance med klienter ikke synkroniseres med nogen form for cloud.

Klienter som henvender sig til mig på digitale platforme henvises til at al kommunikation vedr. helbredsoplysninger, af hensyn til datasikkerheden, foregår via telefon eller e-mail.

Aftaler i min kalender anføres kun ved hjælp af klientens fornavn og journalnummer, som uvedkommende ikke kan identificere.

 

 

%d bloggers like this: